loader
 


Laatste reacties

Toekomst van mijn krant: Haarlems Dagblad

05-01-2017, 23:21 • 5880 keer gelezen  • 7 reacties
Toekomst van mijn krant: Haarlems Dagblad

Wat gaat er gebeuren met mijn krant? Niet zo maar een krant, de Oprechte Haerlemsche Courant, de oudste krant van de wereld. Het Haarlems Dagblad is al jaren onderdeel van de Telegraaf Media Groep (TMG). Een beursgenoteerde onderneming met maar één doelstelling: winst maken. Maar is journalistiek een branche die geschikt is om winst te maken? Nee, journalistiek is vooral bedoeld om als waakhond te dienen van de samenleving. Misstanden aan de kaak stellen, maar dat niet alleen. Ook laten zien wat er in de samenleving speelt. Dat de positieve ontwikkelingen en feiten minder aan bod komen is bekend, maar daar zijn ook andere kanalen voor. Kritisch politiek, bedrijfsleven en organisaties volgen zorgt voor evenwicht in de maatschappij. Vanuit mijn vak kan ik zeggen dat het niet altijd prettig is om een dergelijke waakhond hijgend in je nek te hebben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat iemand die rol op zich neemt.

Met deze kritische rol maak je geen dikke winst, zeker niet nu sociale media een deel van de informatietaak overneemt. TMG is echter vooral gefocust op winst maken. Dat wringt en gaat al jaren gepaard met diep snijden in de onderneming. Ook redacties worden zwaar belaagd. Het absolute dieptepunt werd op oudejaarsdag bereikt. Om 16.30 uur stuurde de directie een e-mail naar de medewerkers dat er een nieuwe bezuinigingsronde aankomt die meer dan 40 redactieleden hun baan gaat kosten. Wat voor fatsoen heb je dan als directie? Maar wat moeten wij als lezers doen?

Dat is wat mij bezig houdt. Hoe kunnen wij de redactie steunen? Mijn eerste reactie was: 'boycotten die krant', 'abonnement opzeggen', 'nooit meer adverteren'. Maar dat is het laatste wat we moeten doen. Maar wat dan wel? Hoe kunnen wij de directie, die toont weinig menselijk gevoel te hebben, overtuigen dat zij moeten investeren in de regionale media in plaats van te snijden? Ik ben geen liefhebber van de Telegraafstijl. Veel te sensatiebelust, veel te actiegericht en vooral veel te veel kiezen voor hun eigen 'hokjes'. De manier waarop bijvoorbeeld sport en politiek worden benaderd is stuitend. Goed voorbeeld: geen enkele kritische opstelling ten opzichte van het 'kamp Johan Cruijff'. Maar ook de  benadering van bepaalde politici geeft niet een beeld van onafhankelijke journalistiek. Deze stijl is nu al te lezen in mijn krant, dat gaat alleen maar erger worden ben ik bang.

Het landelijke nieuws komt toch wel bij ons via internet, televisie en radio. Maar juist wat er lokaal speelt is voor mij interessant. Wat speelt er in de gemeenteraad, welke gevoelens spelen er in het Haarlemse en wie speelt er een belangrijke rol in de lokale samenleving? Maar ook wat voor nieuwe winkels komen er in de stad, wie heeft er nieuwe ideeën, welke sociale initiatieven zijn er? Dat is de meerwaarde van de lokale en regionale krant. TMG, investeer dus in deze regionale media. Dat is in mijn ogen de enige strategie om te overleven. Wij zitten niet te wachten op nieuws dat op alle media is te vinden. Wij willen vooral achtergronden bij het nieuws in onze omgeving. Ik weet niet hoe ik als abonnee de directie van TMG kan overtuigen. Ik kan alleen maar publiek mijn volle steun geven aan het gevecht dat de redacties van Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Noordhollands Dagblad en Leidsch Dagblad aangaan met de directie van TMG. Realiseer dat jullie dat niet alleen voor jullie eigen lijfsbehoud doen, maar ook voor ons als trouwe lezers.


José de Wit • 06-01-2017, 08:54
Ik sluit me hier volledig bij aan! Na deze ongehoorde massale ontslagmelding denk ik er nu hard over om na 35 jaar mijn abonnement op HD te zeggen. Ook erger me al een tijd aan de vaak geweldadige vertoning van het nieuws op de voorpagina, wat me al vanaf de mat toeschreeuwt.
Mijn idee is om er weer een regionale krant van te maken met een kleine bijlage voor landelijk nieuws, wat ons overigens op allerlei gebied al dagelijks wordt aangereikt. De reden dat ik het HD lees is vanwege het streeknieuws! We zijn nu overgeleverd aan het grote geld en zitten als regio klem in nieuwspersen!
We moeten op regionaal weer het verschil maken. Kleinschaligheid heeft de toekomst, dus laat de directie van TMG dit gat in de nieuwsmarkt vullen met onafhankelijke REGIONALE berichtgeving!!
Jos van Driel • 06-01-2017, 09:23
HD-abonnement opzeggen zou een slecht signaal zijn als je de lokale krant wilt behouden. Mijn vrouw en ik zijn al bijna 53 jaar abonnee van HD, en in mijn "kinderjaren" las ik al bij mijn ouders deze krant. Eigenlijk kunnen we niet zonder HD.
Belangrijkste punt voor ons is inderdaad het lokale nieuws en de verhalen over lokale situaties, ondernemingen en personen. Het landelijke nieuws zou ook voor ons in een bijlage gestopt kunnen worden.
Het sportnieuws lees ik geen eens meer omdat je daarover via TV al heel veel verneemt. Lokaal sportnieuws wordt ook vermeld in de huis-aan-huis bladen.
De zaterdagse extra bijlagen lezen we graag.
Marceline • 06-01-2017, 20:27
Een slordige 5 jaar geleden speelde dit idiote voornemen ook en zette ik onderstaande actie in gang ... en met succes . Na veel media-aandacht in oa Volkskrant, Telegraaf , op de radio en vragen in de Tweede Kamer, haalde TMG bakzeil.....
Zullen we nog een keer ?????

Ingezonden brief: 'Blijf van Haarlems Dagblad af'

Marceline Schopman - 15 februari 2012
Dinsdag 14 februari staat in het Haarlems Dagblad een ingezonden brief van 31 Haarlemse raadsleden en wethouders. In de brief, een initiatief van PvdA-raadslid Marceline Schopman, roepen wij de Telegraaf Media Groep (TMG) op om het Haarlems Dagblad, de oudste nog bestaande krant ter wereld, als onafhankelijke krant te laten voortbestaan. Wij protesteren daarmee tegen de plannen van de TMG, waarbij het Haarlems Dagblad haar zelfstandigheid dreigt te verliezen.
Ingezonden brief
Haarlems Dagblad, 14 februari 2012

‘Blijf van Haarlems Dagblad af’

Kranten zijn van groot belang voor de democratische controle en – in het geval van het Haarlems Dagblad – voor de controle van gemeente- en provinciebestuur. Ze dragen bij aan de informatievoorziening en aan de opinievorming van iedereen in de Haarlemse regio.

Haarlems Dagblad levert als oudste krant ter wereld al 356 jaar een belangrijke bijdrage aan de lokale democratie. Daar lijkt zeer binnenkort een einde aan te komen! Als de plannen van de Telegraaf Media Groep doorgaan, zou Haarlems Dagblad zijn zelfstandigheid kunnen verliezen. Dat betekent niet alleen het einde van een onafhankelijke krant met een lange historie, maar is ook een slag voor de lokale Haarlemse democratie.

Haarlemmers voelen zich verbonden met hun stad en daarin vervult het Haarlems Dagblad een belangrijke rol. Deze krant schrijft over de historie, maar ook over nieuwe ontwikkelingen in de stad en de regio. De krant bericht onder meer over Haarlems nieuws, sport, cultuur en politiek en levert daarbij achtergronden, duiding en nieuwsanalyses. Het informeert de lezers en onderhoudt en versterkt op deze wijze de band van de Haarlemmers met hun stad.

Haarlemmers kunnen via het Haarlems Dagblad eenvoudig aan de weet komen welke belangrijke zaken er spelen en welke besluiten er voorliggen met betrekking tot hun stad. Vervolgens kunnen ze daar hun invloed op uitoefenen. Wij, leden van het Haarlemse stadsbestuur, vinden de inspraak en participatie van de inwoners van Haarlem heel belangrijk.

Het Haarlems Dagblad biedt daartoe een toegankelijk discussieplatform . Een plek waar uiteenlopende opvattingen de ruimte krijgen en zodoende een rol kunnen spelen bij de meningsvorming van de inwoners van Haarlem en de leden van de gemeenteraad.

Kwesties als: ‘ Waar moet de opvang komen voor verslaafden en daklozen?’ ‘Waarop moet de gemeente bezuinigen en waarop absoluut niet?’ , ‘Dient er een fietspad te komen langs het Houtmanpad?’- ; een kleine greep uit de onderwerpen die de gemoederen flink bezighielden of -houden en waar veel stukken over zijn verschenen in de krant.

Met deze brief willen wij benadrukken dat wij grote waarde hechten aan de rol van een onafhankelijke lokale krant voor de lokale democratie. Wij dringen er daarom bij de Raad van Bestuur van de Telegraaf Media Groep op aan dat ze zich niet eenzijdig laat leiden door rendement, maar vooral door maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat ze zich sterk maakt voor het behoud van deze oudste nog bestaande krant ter wereld. Dat ze het Haarlems Dagblad als onafhankelijke krant niet verloren laat gaan.

Een stad als Haarlem zonder eigen krant, is als een Haarlemse mug zonder vleugels. Wij roepen iedereen op zijn steun te betuigen aan het behoud van het Haarlems Dagblad als onafhankelijke krant voor onze mooie stad Haarlem.

Namens onderstaande raadsleden en wethouders van de PvdA, GroenLinks, Actiepartij, Haarlem Plus, Ouderenpartij Haarlem, CDA en SP uit de gemeente Haarlem
melchior • 08-01-2017, 19:56
We hebben de krant juist voor het lokale nieuws, de verhalen over lokale situaties, ondernemingen en personen. Het landelijke nieuws kunnen we ook elders lezen.
Léon Klein Schiphorst • 08-01-2017, 21:52
De tijd lijkt rijp voor een burgerinitiatief. Eerder was er een plan voor een alternatief; een clubje kritische Haarlemmers wilde toen beginnen met ‘de Echte Opregte’. Later was daar zakenman Erik de Vlieger, die serieus onderzocht of er een markt was voor een tweede stadskrant.

Net als het AD zal ook de Telegraaf een aantal regionale edities in Noord-Holland gaan maken. Nu bestaat het belangrijkste deel van het algemene katern al uit artikelen die van de redactie in Amsterdam komen. Gek genoeg hebben de lezers daar nauwelijks een punt van gemaakt.

Er zijn genoeg opgeleide journalisten beschikbaar om de nieuwsvoorziening in de stad veilig te stellen. Als de inwoners zich daar op willen abonneren en de ondernemers er ook heil in zien, heeft Haarlem de Telegraaf helemaal niet nodig. Misschien kunnen Herman Opmeer en zijn communicatievrienden hier een Coalitie smeden.

Jos van Dfiel • 09-01-2017, 10:03
ten vervolge op mijn eerdere reactie:
wellicht ten overvloede merk ik nog op dat voor mij Haarlems Dagblad dé krant is voor Haarlem en de wijde regio daaromheen. Wij lezen bijv. de regiokrant voor Haarlemmermeer en mijn familie in Heemstede die voor hun gebied, enz.
In verband hiermee verwijs ik naar de inzending van oud-burgemeester van Haarlem, dhr. Bernt Schneiders in HD van vanmorgen. Hij komt o.a. met het voorstel dat het gemeentebestuur de nieuwe inwoners zou kunnen verblijden met een proefabonnement. Mijn idee is dat dit voorstel ook zou kunnen worden voorgelegd aan de regiogemeenten waarin HD een aparte uitgave heeft. En nog verdergaand vraag ik me af waarom de provinciale overheid en/ of de rijksoverheid niet overgaat tot subsidiëring van regionale kranten. Ongeveer vergelijkbaar met het subsidiebeleid van de Belgische overheid, waardoor kranten aldaar meer kans op overleven hebben. Hopelijk nemen gemeenten, provincie en rijk hiertoe de gewenste stappen.
Jos van Driel • 09-01-2017, 14:00
(helaas in mijn vorige reactie een typefout vwb mijn naam.)

N.a.v. de inzending van Léon Klein Schiphorst en zijn opmerking " Nu bestaat het belangrijkste deel van het algemene katern al uit artikelen die van de redactie in Amsterdam komen. Gek genoeg hebben de lezers daar nauwelijks een punt van gemaakt." wil ik toch wel naar voren brengen, dat ik dat niet zo'n probleem vind. Maar wel als hij het heeft over het veilig stellen van de nieuwsvoorziening in de stad. Het gaat mij om het regionale nieuws dmv aparte katerns per regiogemeente. Maar misschien bedoelt hij dat ook wel.Reageer op dit artikel

Naam: E-mail: * Website:
Reactie:
*   Bij de eerste keer reageren wordt er een e-mail naar u gestuurd ter bevestiging van uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Onthoud mijn gegevens
Stuur e-mailnotificatie nieuwe reacties.