loader
 

Disclaimer

  1. Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.
  2. Behoudens deze disclaimer, is Opmeer PR & Communicatie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze website gekoppelde bestanden van derden.
  3. Opmeer PR & Communicatie is rechthebbende van de auteursrechten op deze website, alsmede op de inhoud van deze website, die door of namens Opmeer PR & Communicatie is gepubliceerd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker van deze website is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen hij of zij op deze website posten en zijn derhalve volledig aansprakelijk hiervoor.
  4. Opmeer PR & Communicatie behoudt zich het recht voor om gebruikers de toestemming te ontzeggen tot deze website of deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die door Opmeer PR & Communicatie worden aangeboden, gebruik te maken. Eveneens kan Opmeer PR & Communicatie de toegang tot deze website monitoren.
  5. De gebruiker zal Opmeer PR & Communicatie , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van, of gerelateerd aan het gebruik van deze website.
  6. Nadere informatie. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u een e-mail sturen naar: info@opmeercommunicatie.nl
  7. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.